Vad är Blackjack Split? En Komplett Guide

Vad splitting i blackjack innebär är att när din hand består av två kort med liknande värde, kan du splitta dem genom att lägga ytterligare insatser och skapa två händer som kommer att spelas separat. Alternativet att splitta är av enormt värde; om det används klokt förstås.

Grundtanken bakom att splitta kort, förutom det självklara målet att öka dina vinster, är tvåfaldig. För det första, för att förbättra svaga händer, är splitting av 8:or ett tydligt exempel på det. För det andra, för att öka möjliga vinster på starkare händer, till exempel splitta ess.

Som med alla blackjack-regler är saker och ting väldigt enkla och ändå komplicerade på samma gång. Att använda det här alternativet när det inte behövs, vilket förmodligen är det vanligaste misstaget när det gäller att splittra i blackjack, kan kosta dig mycket pengar.

Den goda nyheten är att splittringsstrategin är ganska enkel och lätt att komma ihåg, speciellt om du har ett favorit blackjackspel som du kommer tillbaka till. Annars varierar det enligt de specifika splitreglerna som vi kommer att granska nedan.

Vanliga blackjack split regler

 • Tillåts splitta två gånger (upp till tre händer).
 • Du kan splitta kort med 10 värden som inte är identiska.
 • Split Ess kan inte splittas om.
 • Splittade ess får bara ett kort.
 • Du kan slå och dubbla splitta händer.

Nedan kan du se hur varje förändring påverkar oddsen (+ betyder att spelarnas odds ökar, minus – sänker spelarnas odds):

 • Endast 1 split tillåten: -0,045 %
 • Tillåtet att splitta upp till 4 händer: 0,01%
 • Ingen dubbel efter split: -0,14 %
 • Spelaren kan splitta ess igen: 0,06 %
 • Du kan slå splittade ess: 0,19 %

När ska man splitta i blackjack? Grundläggande strategi

Vi ska försöka göra det enkelt att komma ihåg. Här kommer vi inte att förklara matematiken bakom varje beslut, men du kan hitta den i ytterligare artiklar.

De mest avgörande:

 • Splitta aldrig 5:or och 10 värdekort. (Dubbel på 5:or som du skulle på alla hårda 10).
 • Splitta alltid ess och 8:or.

Att komma ihåg:

2:or, 3:or, 7:or – splitta när dealern visar 2-7
6:or – splittad på dealerns 2-6.

De unika:

4:or – är inte en perfekt hand för att splitta, så du bör splitta dem bara när dealern visar 5 eller 6 och bara när du kan dubbla efter split. Om kasinot inte tillåter att dubbla på splittade händer – splitta aldrig 4:or

9:or – splittat på dealerns 2-6 och 8,9.

Vad är splitting i Blackjack?

En spelare kan splitta upp sig i en omgång Blackjack om deras två första kort är av samma värde. Detta innebär valfritt par från ess till nio och valfria två kort värderade till 10 (till exempel en 10 och en dam).

Om en spelare bestämmer sig för att splitta måste de lägga en andra insats för den omgången med samma värde som deras ursprungliga insats, vilket i princip dubblar deras insats. De två korten behandlas sedan som det första kortet i två nya oberoende händer som spelas ut separat. Skulle en av dessa händer bli ett par, får spelaren splitta igen och gå in i en tredje hand samtidigt som han tredubblar sin insats, och så vidare.

Generellt är det tillåtet att slå eller dubbla på en splittad hand, med undantag för om du har splittat två ess, i vilket fall de två händerna ofta inte får bestå av fler än två kort. I vissa fall kommer en Blackjack som uppnås på en splittad hand inte att räknas som sådan, utan bara värderas till 21.

I ett spel Blackjack kommer möjligheter att splitta sannolikt vara sällsynta. Du har ungefär 0,5 % chans att få valfritt par från ess till nior i dina två första kort, och en sannolikhet på 9,4 % att få två kort värderade till 10.

När ska man splitta i Blackjack?

Det är utan tvekan allmänt överens om att det finns två scenarier där du alltid bör splitta: om du har ett par ess eller ett par i åttor.

Du måste noga överväga om du ska splitta i Blackjack.

Även om du sannolikt kommer att förbjudas att bara få ett kort till på två splittade ess erbjuder detta ändå två separata möjligheter att få Blackjack. Det kommer att finnas en ungefärlig chans på 30,4 % att en hand börjar på ett ess som får Blackjack, vilket motsvarar en sannolikhet på 51,6 % att minst en av dina två händer kommer att göra det.

Samtidigt har ett par åttor ett värde på 16. Detta anses allmänt vara den svagaste öppningshanden i Blackjack, eftersom det är en under minimivärdet på 17 som dealern måste sluta på (vilket betyder att det är alltid sannolikt att förlora) men har en betydande risk att gå omkull när man slår. Att splitta ett par åttor avvärjer detta problem.

För ett par nior bör du splitta under alla omständigheter om inte dealerns öppna kort är en sjua, värd 10 eller ett ess, i vilket fall du bör stå. Om dealerns öppna kort är en sjua, är det mest troliga resultatet att deras andra kort kommer att vara värt 10, vilket innebär att de kommer att tvingas avsluta rundan med en hand värd 17, mindre än din hands värde på 18.

Om det öppna kortet är värt 10 eller ett ess har de en chans att få Blackjack, vilket betyder att stå på ett värde av 18 är det alternativ som ger den bästa chansen att vinna.

Med undantag för par av femmor, för par mellan två och sju bör du se till att splitta när dealerns öppna kort har vissa värden mellan två och sju och de löper störst risk att gå omkull.

När man inte ska splitta i Blackjack

Under inga omständigheter ska du splitta på ett par 10:or. En öppningshand värd 20 är mycket stark och kan bara slås av en Blackjack eller en trekortshand värd 21, och dealern har bara en ungefärlig chans på 12,2 % att få detta i en given runda. När du splittar ett par i 10:or kommer du sannolikt att hamna i två separata händer som båda är värda mindre än 20, vilket i princip förkastar en stark möjlighet att vinna rundan genom att riskera att dubbla dina förluster.

Du ska heller aldrig splitta på ett par femmor. I den här situationen är det bästa tillvägagångssättet att dubbla, eftersom detta ger en ungefärlig chans på 53,8 % att avsluta din tur med en stark hand som innehåller ett värde på 18 eller högre. Undantaget här är om dealerns uppåtvända kort är värt 10 eller ett ess och de därför har en chans att få Blackjack, då ska du slå.

För par av tvåor, treor och sjuor ska du inte splitta om dealerns öppna kort är minst en åtta, och för par av fyror och sexor ska du inte splitta om dealerns öppna kort är minst en sjua. För par om fyra, bör du heller aldrig splitta om dealerns öppna kort är under fem, då de har en rimlig möjlighet att bygga en hand med högt värde via tre kort.

När kan du splitta i blackjack?

Hela draget kallas splitta par, vilket betyder att du får splitta om dina två första kort bildar ett par. Tänk på att splitten inte är tillgänglig i alla former av online blackjack-spel. Innan du spelar det populära kortspelet, se därför till att det tillåter splitting av par.

När du splittar par spelar du i princip två händer samtidigt. Du måste lägga en andra insats på båda. Dealern kommer sedan att fortsätta lägga till det andra kortet för båda händerna, och du kommer att få välja om du vill slå eller stå för båda. Vissa blackjack-spel låter dig till och med dubbla efter att ha splittat par. För livespel, se till att du känner till blackjack-handsignalen för att splitta upp dina par.

Även om du får göra detta med vilket par som helst, betyder det inte att du borde. Det är därför den verkliga frågan här är när man ska dela par i blackjack.

Vilka är de bästa paren att splitta i blackjack?

Att splitta par är både en form av konst och ett matematiskt pussel som du måste lösa för att få bästa möjliga resultat. Det som främst bör påverka ditt beslut att dela par är dealerns uppåtvända kort.

Låt oss därför ta en titt på några exempel på att dela par i ett spel blackjack. Om du får något av följande par är splittring det bästa draget du kan göra.

Splitta alltid åttor

Om du har ett par åttor betyder det att du har 16. Om dealern står på 16 är det bästa möjliga scenariot för dig en push (oavgjort — du får bara tillbaka dina pengar). I det här fallet är det alltid något att ta hänsyn till att splitta par och spela två åttor separat

Splitta alltid ess

Ess är värda antingen 1 eller 11 i blackjack, vilket betyder att ett par ess kan vara antingen 2 eller 12. Det är faktiskt det som gör dem idealiska för att splitta. Om du slår ett bildkort i endera handen efter en split får du en blackjack direkt. Därför bör du dela dina ess varje gång du får dem utan att tänka över det.

När ska du undvika en split i blackjack

Det finns vissa fall då att dela ett par inte skulle vara en så bra idé. Här är en kort översikt över dem:

Splitta aldrig nior eller tior

Om du har ett par nior är det redan 18, vilket anses vara en mycket stark hand i blackjack. Efter att du splittat nior måste du få en tio eller ett ess för att få en bättre hand, vilket kanske inte är ett troligt scenario. Därför bör du besluta dig för att inte splitta nior, eftersom det är det bästa draget du kan göra, statistiskt sett.

Samma sak gäller för tiotal. Om du har ett par tior är det 20 poäng, vilket är en poäng mindre än blackjack. Om du splittar tior måste du få ett ess för att göra en bättre hand. Annars kommer du bara att få 20 eller lägre.

Som sagt, det finns vissa fall där du bör splitta en tia, men det är bara om dealern har ett mycket lågt kort.

Splitta aldrig femmor

Att splitta ett par femmor är inte heller en bra idé. Om du splittar en femma är den bästa handen du kan få 15, vilket sätter dig i en svår position. Å andra sidan, om du får dubbla det, är det något du bör ta hänsyn till.

Splitta aldrig fyror

Ett par fyror är 8, och det bästa du bör göra om du har dessa kort är att träffa, eftersom du då är mycket sannolikt att komma till 18, vilket anses vara en mycket bra hand. Om du bestämmer dig för att dela fyror är det bästa du kan få med det andra kortet 14, och det är inte en position du vill hamna i.

Blackjack split regler

Många olika blackjackspel har olika regler när det kommer till split, och detta är något du bör tänka på innan du startar din session. Ibland bestämmer till och med kasinon regler för split.

Många blackjack-versioner tillåter dig bara att splitta kort med 10 värden om de är av samma rang. Du kan till exempel dela en J-J men inte en Q-J, även om båda korten är värda 10.

Dessutom kommer du att stöta på många fler gränser för splitting och fördubbling. Vissa blackjack-versioner låter dig splitta igen efter den första splittringen, andra gör det inte, och detta är något som kan påverka din inställning till spelet avsevärt.

I vissa spel, om du får ett ess och en 10:a efter den första spliten, kommer det att betraktas som en icke-blackjack 21.

Slutligen kanske du inte kan slå mer än en gång om du bestämmer dig för att dela ess. Ändå kan vissa kasinon eller spel tillåta det, så var noga med det.

Relaterade Inlägg